Rezo Sosyo Marketing

Fè pakèt lajan itilize rezo sosyo yo

Itilize Konesans Lan

Aprann yon fòmasyon espesifik

Kreye Masiv Siksè

Nou tout ka fè masiv siksè

ESTRATEJI KI FÈ'M MILYON APRANN AK FOKIS E PASYANS

Program Social Media Marketing sa a genyen tout nouvo ou dènye rezo sosyal taktik ke mwen itilize nan marketing ki fè tout kliyan mwen yo telman fe siksès yo pa pè peyem de $2000 a $8000 pa mwa pou fè travay la pou yo sou Facebook, YouTube, ak Instagram.

Mwen gen twa zan e plis ke map fòme moun entènasyonal koman pou yo itilize internet la pou yo fè masiv siksès san rete. Tout gwo kliyan'm yo, T-Mobile, PNC Bank, Center For Training, Karim kandida Dominiken an, epi paket lot soti nan legliz rive nan restoran. Tout rezilta'm se nan web la mwen fè siksès. Ou kapab tou, e plan pam nan se fòme 1000 a 100,000 ayisyen menm estrateji sa pou yo fè siksès nan tout kwen nan mond lan epi retoune envesti lakay nou pou refòme ``La perle des antilles.``

Ann bati demen'n pouki se mwen

Ann bati demen'n
  • Mwen se yon expert
  • Se rasin siksès mwen li ye
  • Mwen la pou siksè pèp Ayisyen an
  • Tout enfòmasyon’m yo modèn
  • Mwen travay nan nenpot peyi
  • Map ba’w yon U.S. Certificate
  • Wap kalifye kom yon expert tou

Soti nan fè paj biznis pwofesyonèl, kreye gwo odyans ki ka fè’w milyonè, jere paj biznis ou pwofesyonelman, fè biznis ou pran elan kon malfini kap pati, rive nan piblisite ki vize direkteman sou yon odyans espesifik. Ouvè pwòp ajans marketing ou nan kèk semèn.

Vin’n Aprann “Rezo Sosyo Marketing” si’w ta renmen chanje lavi’w totalman ak lavi fanmiw.

Sa wap bezwen sèlman:

1) Yon Telefòn/Laptop

2) Yon Senp koneksyon entènèt Aprè sa mwen pra’l anseye’w yo nan kelke videyo byen detèmine. Epi bengo!!! ou prepare pou’w fè masiv siksè nan lavi’w ak lavi fanmi’w.

NB: * Nap ba ou yon sètifika entènasyonal lèw fin konplete fòmasyon an.

Zafè bagay pakèt teyori, oubyen pakèt nòt pou’w etidye a, sa fini. Mèsi a Edtech de The Web Secret.

Tout Fòmasyon ke nou genyen ki disponib

Tout Fòmasyon ke nou genyen ki disponib

Rezo Sosyo Marketing

(4 kòmantè)
170
students
4
$599.99 $299.99
$599.99 $299.99

Google My Business Fòmasyon 2019 An Kreyòl

(Okenn Kòmantè)
117
students
0
$299.99 $99.00
$299.99 $99.00

Dropshipping (An Kreyòl)

(2 kòmantè)
51
students
2
$599.99 $299.99
$599.99 $299.99

Mete Bon Sans Sou Ou

(1 kòmantè)
34
students
1
$99.00 Gratis
$99.00 Gratis

Entrepreneurship (Vèsyon Anglè) (English Version)

(Okenn Kòmantè)
5
students
0
$199.99
$199.99

E-mail Marketing (An Kreyòl)

(Okenn Kòmantè)
5
students
0
$399.99 $174.99
$399.99 $174.99

Marketing Dijital Avanse (Ilimite) 2020

(Okenn Kòmantè)
3
students
0
$999.99 $499.99
$999.99 $499.99

Tout klas pou’n itilize entènèt la pou’n fè masiv siksè

Anrejistre anvan li twò ta de $199

Ann anrejistre kont ou jodiya!

85
+
Elèv ap aprann
10
+
Medya Sosyal Kou
550927
Vizitè Mansyèl
385
+
Facebook Live

Men Se Ki?

Men Se Ki?

Chak kou se tankou yon liv entèaktif, prezantasyon vizyèl (videyo pre-anrejistre), tès, ak pwojè.

Akselere pouvwa enteryè ou pou’w kreye siksè masiv. Chache appran e pran pakèt konesans, epi aplike li; Itilize entèlijans ou pou’w ka devlope inovasyon ak reyisi. Nan platfòm sa a, ou pral aprann anpil sa’w pat janm konnen ki te egziste, e nap kominike. N’ap swiv pwogrès ou nan yon sèl kote. Èske w te konnen nou se konpayi an premye yan ki ofri yon maketing dijital fòmasyon sou entènèt la pou pèp ayisyen an?

Plis bel bagay nan endistri sa se ke ou ka travay kote’w vle, ni nenpot lè’w vle a. Nan program Social Media Marketing sa a, ou pral jwenn aksè sou plis ou pase dizèn dè videyo tutoryal ki gide ou nan chak etap nan pwosesis la. Men, se jis kòmansman an. Chak videyo gen ladan tou yon leson aksyonèl ede ou aplike sa ou te jis te aprann. Tout fòmasyon sa a disponib sou nenpòt Desktop oswa aparèy mobil, nenpòt kote nan mond lan, nenpòt lè ou vle a.

“Mwen se yon pwofesyonèl ekspè entènèt marketer, mwen gen anpil gwo rezilta nan domèn nan, non pa sèlman pou kliyan mwen, men osi tou pou tèt pa mwen ak biznis mwen. Rezilta mwen yo sksede akòz mwen travay di nan liyn lan…”

View more

icon2

N'ap espesyalize'w

Ou pral aprann yon domèn nan men yon moun kap fè pakèt lajan ak li.
icon3

Menm Jesyon

Nou montre'w koman pou ou jere lajan ou lè'w fini ak fòmasyon an...
icon4

Kreyativite

Ou fin pran konesans lan, konya nou montre'w koman pou ou itilize'l pou'w fè siksè.
icon1

Konpetans

Nou ede pran'w soti nan zero konesans, eksperyans, a premye travay ou san tèt chaje.

Seminè kap vini yo

Seminè kap vini yo

Libète pou'w travay lè ou kote'w vle...

Libète pou'w travay lè ou kote'w vle...

Plis bel bagay nan endistri sa se ke ou ka travay kote’w vle, ni nenpot lè’w vle a. Nan program Social Media Marketing sa a, ou pral jwenn aksè sou plis ou pase dizèn dè videyo tutoryal ki gide ou nan chak etap nan pwosesis la. Men, se jis kòmansman an. Chak videyo gen ladan tou yon leson aksyonèl ede ou aplike sa ou te jis te aprann. Tout fòmasyon sa a disponib sou nenpòt Desktop oswa aparèy mobil, nenpòt kote nan mond lan, nenpòt lè ou vle a.