KONFYANS

MEMORABILITE

DIFERANS

OTORITE

Rezo Sosyo Marketing

Fè pakèt lajan itilize rezo sosyo yo

Dropshipping

Aprann vann pwodwi online san'w pa bezwen genyen'l

E-mail Marketing

Nou tout ka fè masiv siksè

Ou Ta Renmen Fè Lajan Pandan W’ap Dòmi? M’ap Prezante’w Dropshipping. Kote’w Genyen Yon Bonjan Sit Internet Kòm Youn Nan Sa Yo…Kote Wap Vann Pwodwi San Ou Pa Genyen Yo.

Verite a se ke “M’ap anseye’w tout sa w’ap bezwen pou’w fè siksè”

Pi Gwo Koze A Se Ke:

Sèvo nou natirèlman pwograme pou yo konsome enfòmasyon vizyèl

60,000x fwa plis byen e plis vit ke tèks…

(Se pou sa zafè konsepsyon an trè zenpòtan wi.)

Si…

 • Ou poko jan’m tande pale de Dropshipping. Pagen pwoblèm, n’ap kòmanse avèk ou azewo.
 • Ou enterese men pa gen ase tan. Pa gen pwoblèm, n’ap ede’w bati store ou an ak yon ti kras lajan an plis. W’ap senpleman bezwen revize klas la.
 • Ou gen yon sit Dropshipping e li LÈD! Ou p’ap janm gen yon biznis serye si ou mal kòmanse, nou kapab ranje sit ou an avèk yon look ki super atraktan.
 • Ou gen vizitè nan sit ou an men pa gen lavant. Petèt sit ou pa atraktan li ap pouse yo ale, pa gen konfyans, pwodwi yo pa bon, prezantasyon an rejetan, marketing nan malfèt.
 • ​Your current website is UGLY. You are embarrassed to even show it to your friends and clients.
 • Ou santi’w konfize, ou pa la ou bezwen yon push, èd. Nou la pou reyisit ou ak yon GROWTH session.
 • Ou gaspiye lajan nan CHALATAN ki pwomèt ou yon mond de siksè avèk yon kont shopify san ATRAKSYON, san DESIGN; men ki menm kòz ou pa andwa fè yon grenn dola online

Dropshipping = Sit + Pwodwi + Prezantasyon + Marketing

M’ap anseye’w tout sa’w bezwen konnen pou’w reyisi:

 • Teknik
 • Estrateji
 • Metòd
 • Fòmil

Ou Prepare Pou’w Konvèti Vizitè Ou Yo An Kliyan?

(Klike bouton sa a anba a pou’w kòmanse)

ESTRATEJI KI FÈ'M FÈ MILYON VANN PWODWI ONLINE KE'M PA GENYEN

Program ``Dropshipping + E-commerce`` nou an se pi mèyè program sou latè; nou genyen'l an KREYÒL, ANGLÈ, ESPAÑOL, E PÒTIGÈ. Nou bay klas Rezo Sosyo Marketing nan enkli, yon fason pou ou soti non sèlman ak yon diplòm e yon website e-commerce konplèt, men osi ak teknik marketing pou fè lajan. Klas sa a genyen tout nouvo ou dènye rezo sosyo marketing taktik ke mwen itilize ki fè mwen fè masiv siksè. 88 a 90% de tout kliyan mwen yo telman fè siksès yo menm fè'm KADO de $2000 a $8000.

Mwen gen twa zan e plis depi mwen kite travay ak blan, m'ap fè lajan sou internet la. E 2 zan e plis ane ke m'ap fòme moun entènasyonal USA, Canada, Santo Domingo, Chile, Argentina, Haiti, Bahamas, UK, e plis koman pou yo itilize internet la pou yo fè masiv siksès san rete. Tout gwo kliyan'm yo, T-Mobile, PNC Bank, Center For Training, Karim kandida Dominiken an, epi paket lot soti nan legliz rive nan restoran. Tout rezilta'm se nan web la mwen fè siksès. Ou kapab tou, e plan pam nan se fòme 1000 a 100,000 ayisyen menm estrateji sa pou yo fè siksès nan tout kwen nan mond lan epi retoune envesti lakay nou pou refòme ``La perle des antilles.``

90 JOU CHALLENGE

90 JOU
 • Nou Anseye’w Tout Teknik
 • Nou Ankouraje’w Agresivman
 • Nou Fè’w fè kòlè ak lamizè
 • Tout enfòmasyon’m yo modèn
 • Nou rale zòrèy ou ak kòlè 
 • Map ba’w yon U.S. Certificate
 • Wap kalifye kom yon expert tou
 • Moun ki fè plis lajan ap resevwa yon MEDAY

Ou pra'l aprann kòman elèv mwen yo ap fè $10,000 e plis chak mwa senpleman pandan y'ap fè dropshipping

Senpleman pandan yo chita lakay yo ak yon òdinatè ou yon laptop ou yon telefòn ou tablèt epi lajan ap fèt. Yap vann pwodwi ke yo pa menm genyen ni jamè touche.

Nom’ Se Ÿwän

Mwen se yon expert nan online marketing, lè 3 zane pase yo mwen fè dè milyon de dola ap vann pwodwi online ke’m pa menm genyen, ni achte, ni touche e ni resanti. Rèv pa’m nan se pou’m anseye tout Ayisyen kòman pou yo itilize internet la pou yo fè masiv siksè menm jan avèm.

Pwobableman ou pa konnen m ‘, mwen se youn nan nèg yo ki la dèyè kèk nan pi gwo konpayi de kalite Ozetazini kòm (T-Mobile, FCC, PNC Bank, CCT, Yellow Cab e plis. Mwen gen 6 sit entènèt dropshipping ki jenere plis ke 1.4 milyon dola vann sou entènèt la ane 2019 la.

Mwen se yon gwo kwayan fò nan konsepsyon ak mark, paske konsepsyon jwe yon gwo wol nan pran dè desizyon. Se egzakteman sa ki ede nou kreye konfyans, e onètman konfyans vann. Li fè travay la vinn pi fasil nan mache ak kondwi trafik nan yon sit ki ka fè travay la (konvèti, vizitè nan achtè).

Pa Gen Okenn Lòt Fason Ou Kapab Separe’w De Lòt Biznis Yo Deyò A Ke Lè’w Devni Pi Meyè A Nan Endistri A. 

Apre sa, pa gen okenn pi meyè fason ki pi bon ke lè’w premye parèt kòm pi bon an ak yon Website Ki Deziye Pou Siksè!

Bon, ak kisa sit entènèt ou sanble menm?
Oswa pi mal … Si ou menm gen yon sit entènèt deja?

 1. Si ou panse sit entènèt ou an fin vye granmoun epi li raz … Ou bezwen pale avèm.
 2. Si ou wè ou gen pakèt vizitè sou sit entènèt ou an, men yo pa fè anyen, yo pa achte… nou bezwen pale.
 3. Si ou panse ou bezwen kòmanse pran maketing sou entènèt la oserye epi konvèti vizitè yo an kliyan sèvi avèk antonwa lavant sou entènèt … nou bezwen pale.
 4. Si ou panse li lè li tan pou ou  pran zafè konsepsyon sit entènèt ou an oserye pou ke ou bay yon bon jan premye enpresyon … nou bezwen pale.

Soti nan fè paj biznis pwofesyonèl, kreye gwo odyans ki ka fè’w milyonè, jere paj biznis ou pwofesyonelman, fè biznis ou pran elan kon malfini kap pati, rive nan piblisite ki vize direkteman sou yon odyans espesifik. Ouvè pwòp ajans marketing ou nan kèk semèn.

Vin’n Aprann “Rezo Sosyo Marketing” si’w ta renmen chanje lavi’w totalman ak lavi fanmiw.

Sa wap bezwen sèlman:

1) Yon Telefòn/Laptop

2) Yon Senp koneksyon entènèt Aprè sa mwen pra’l anseye’w yo nan kelke videyo byen detèmine. Epi bengo!!! ou prepare pou’w fè masiv siksè nan lavi’w ak lavi fanmi’w.

NB: * Nap ba ou yon sètifika entènasyonal lèw fin konplete fòmasyon an.

Zafè bagay pakèt teyori, oubyen pakèt nòt pou’w etidye a, sa fini. Mèsi a Edtech de The Web Secret.

Tout Fòmasyon ke nou genyen ki disponib

Tout Fòmasyon ke nou genyen ki disponib

Dropshipping (An Kreyòl)

(5 kòmantè)
827
students
5
$2,499.99 $1,499.99
$2,499.99 $1,499.99

Rezo Sosyo Marketing

(6 kòmantè)
835
students
6
$1,499.99 $999.99
$1,499.99 $999.99

Rezo Sosyo Marketing (LTD)

(Okenn Kòmantè)
622
students
0
$1,499.99 $999.99
$1,499.99 $999.99

Google My Business Fòmasyon 2019 An Kreyòl

(Okenn Kòmantè)
508
students
0
$999.99 $499.99
$999.99 $499.99

Dropshipping (LTD)

(Okenn Kòmantè)
448
students
0
$1,499.99 $999.99
$1,499.99 $999.99

Egzamen Rezo Sosyo Marketing Nan Pou Ou Sètifye’w

(Okenn Kòmantè)
280
students
0
$1,000.00
$1,000.00

Mete Bon Sans Sou Ou

(1 kòmantè)
85
students
1
$99.00 Gratis
$99.00 Gratis

Tout klas pou’n itilize entènèt la pou’n fè masiv siksè

Anrejistre anvan li twò ta de $999.99

Ann anrejistre kont ou jodiya!

85
+
Elèv ap aprann
10
+
Medya Sosyal Kou
550927
Vizitè Mansyèl
385
+
Facebook Live

Men Se Ki?

Men Se Ki?

Chak kou se tankou yon liv entèaktif, prezantasyon vizyèl (videyo pre-anrejistre), tès, ak pwojè.

Akselere pouvwa enteryè ou pou’w kreye siksè masiv. Chache appran e pran pakèt konesans, epi aplike li; Itilize entèlijans ou pou’w ka devlope inovasyon ak reyisi. Nan platfòm sa a, ou pral aprann anpil sa’w pat janm konnen ki te egziste, e nap kominike. N’ap swiv pwogrès ou nan yon sèl kote. Èske w te konnen nou se konpayi an premye yan ki ofri yon maketing dijital fòmasyon sou entènèt la pou pèp ayisyen an?

Plis bel bagay nan endistri sa se ke ou ka travay kote’w vle, ni nenpot lè’w vle a. Nan program Social Media Marketing sa a, ou pral jwenn aksè sou plis ou pase dizèn dè videyo tutoryal ki gide ou nan chak etap nan pwosesis la. Men, se jis kòmansman an. Chak videyo gen ladan tou yon leson aksyonèl ede ou aplike sa ou te jis te aprann. Tout fòmasyon sa a disponib sou nenpòt Desktop oswa aparèy mobil, nenpòt kote nan mond lan, nenpòt lè ou vle a.

“Mwen se yon pwofesyonèl ekspè entènèt marketer, mwen gen anpil gwo rezilta nan domèn nan, non pa sèlman pou kliyan mwen, men osi tou pou tèt pa mwen ak biznis mwen. Rezilta mwen yo sksede akòz mwen travay di nan liyn lan…”

View more

icon2

N'ap espesyalize'w

Ou pral aprann yon domèn nan men yon moun kap fè pakèt lajan ak li.
icon3

Menm Jesyon

Nou montre'w koman pou ou jere lajan ou lè'w fini ak fòmasyon an...
icon4

Kreyativite

Ou fin pran konesans lan, konya nou montre'w koman pou ou itilize'l pou'w fè siksè.
icon1

Konpetans

Nou ede pran'w soti nan zero konesans, eksperyans, a premye travay ou san tèt chaje.

Rezilta Elèv Nou Yo Fin Di Tout

Rezilta Elèv Nou Yo Fin Di Tout

SA ELÈV GENTAN AP DI

KESYON MOUN POZE PI SOUVAN!

 Kiyès ki Ÿwän & The Web Secret la?

Rep: Ÿwän se yon ekspè nan online marketing, kote li ap jere pwop ajans marketing li nan Fort Lauderdale, FL. Ÿwän vini ak The Web Secret pou’l anseye tout Ayisyen sekrè ki genyen nan itilize internet la pou jenere milyon de dola, sa se premye fwa nan istwa kote yon Ayisyen sou entenet la vinn aprann Ayisyen parèy li kijan pou yo itilize internet la e Rezo Sosyo yo an jeneral pou fè pakèt lajan, e kòman pou yo komanse e grandi yon biznis e fè pakèt kòb sou entenet la.

 Konbyen tan yon fòmasyon ap dire?

REP: Klas nou yo dure 2-3 semèn, depan nan disponibilite’w. Epi lè’w fini wap gen yon sètifika entènasyonal. Nou konseyew antre nan The Web Secret Club (GRATIS) lè’w fini; kote tout elèv kapab rete an koneksyon paske nou toujou ap aktyalize kou ak video yo. Wap toujou gen enfomasyon sou nouvo estrateji e nouvo lojisyel ki pra’l fè’w fè masiv siksè.

 Eske’m Ka Pran Yon Klas Menm Si Mwen pa Ozetazini?

REP: Wi 100%. Ou kapab pran yon klas nenpòt lè, nenpòt kote ou ye nan mond lan san tèt chaje paske tout fòmasyon nou yo an liy 100% e 24/24; ou jis bezwen aksè a yon smartphone, tablet, laptop e yon senp ti plan entenet pou ka gade videyo nou yo.

A Kilè Kou Yo Ap Kòmanse?

REP: Ou Ka Kòmanse nenpòt lè aprè nou resevwa pèyman an. Kou nou yo deja anrejistre pou ou, se ou l’ap tann. Depi ou gen aksè a yon ti bout entenèt atravè yon smartphone, tablet, ou laptop, wap kapab antre nan platfòm nan ak nenpòt lè.

Libète pou'w travay lè ou kote'w vle...

Libète pou'w travay lè ou kote'w vle...

Plis bel bagay nan endistri sa se ke ou ka travay kote’w vle, ni nenpot lè’w vle a. Nan program Social Media Marketing sa a, ou pral jwenn aksè sou plis ou pase dizèn dè videyo tutoryal ki gide ou nan chak etap nan pwosesis la. Men, se jis kòmansman an. Chak videyo gen ladan tou yon leson aksyonèl ede ou aplike sa ou te jis te aprann. Tout fòmasyon sa a disponib sou nenpòt Desktop oswa aparèy mobil, nenpòt kote nan mond lan, nenpòt lè ou vle a.

 

Make money online while you're at home relaxing ``Dropshipping``

10x your Dropshipping business today!

The first to do is LEARN. Learn the business model, how to make it work as well as managing your business.

Pick Products You Want To Sell And Import Them With 1 Click

Drive Traffic To Your Store And Start Selling Your Products

BY THE END OF THIS WORKSHOP EXPERIENCE:

YOU WILL BUILD A PROFITABLE PERSONAL BRAND BUSINESS.
YOU WILL HAVE THE 7-FIGURE SYSTEMS TO SCALE YOUR BUSINESS.

YOU WILL LEARN HOW TO EFFECTIVELY CONNECT WITH YOUR AUDIENCE,

IDEAL CLIENTS, AND GROW YOUR REACH.

YOU WILL LEARN HOW TO GENERATE MORE INCOME

BY SERVING YOUR COMMUNITY.

YOUR PERSONAL BRAND

WILL STAND OUT.

Teaching you exactly how to make money

In this class, I will teach you how to monetize your every move on the internet.

Ready To Convert Your Visitors Into People That Buy From You?

(Click the button below to apply.)

I Receive
Messages Like
These Every
Single Day!

What would it mean to your business if clients are flooding your chatbox everyday with complements and requests for more products from you?

It’s definitely possible if you treat your branding & landing page right!

YOU WILL ALSO RECEIVE:

1) Access to all content from mastermind, meeting recordings, and replays after the experience.
2) Access to all of the marketing funnels, sales and operation systems, and automations we use.
3) All in-house documents we use for our content, personal brand, and business.
4) Access to our in-house team of professionals VIA private slack group channels.
5) Access to all content and in-house documents from other members that have agreed to share their internal resources.
6) And there will be plenty of reference material that becomes available along the way to help build your personal brand into an amazing source of impact and profit.

Ready To Convert Your Visitors Into People That Buy From You?

(Click the button below to apply.)

NEED HELP? CALL US! 1.888.595.4446

IMPORTANT: Earnings and Legal Disclaimers

Earnings and income representations made by Ÿwän, thewebsecret.com, Dropshipping, Social Media Marketing Agency, Modern Entrepreneur, E-mail Marketing and their advertisers/sponsors (collectively, “The Web Secret Programs”) are aspirational statements only of your earnings potential. The success of Ÿwän, testimonials and other examples used are exceptional, non-typical results and are not intended to be and are not a guarantee that you or others will achieve the same results. All these trainings require you to learn, master and apply well in order to see results. Individual results will always vary and yours will depend entirely on your individual capacity, work ethic, business skills and experience, level of motivation, diligence in applying the The Web Secret Programs, the economy, the normal and unforeseen risks of doing business, and other factors.

The The Web Secret Programs, and Ÿwän individually, are not responsible for your actions. You are solely responsible for your own moves and decisions and the evaluation and use of our products and services should be based on your own due diligence. You agree that the The Web Secret Programs are not liable to you in any way for your results in using our products and services. And you agree that once you take action, and have access to our trainings which are downloadable documents, videos you can’t have a REFUND because we have a strongly no REFUND policy after having access to our trainings. See our Terms & Conditions for our full disclaimer of liability and other restrictions.

The The Web Secret Programs, including Ÿwän personally, may receive compensation for products and services they recommend to you. Ÿwän personally uses a recommended resource unless it states otherwise. If you do not want the The Web Secret Programs and Ÿwän to be compensated for a recommendation, then we advise that you search online for the item through a non-affiliate link.

Do you have questions about any of the The Web Secret Programs? Are you wondering if the programs will work for you? Give us a call at 888-595-4446. We will be happy to discuss your goals and how the The Web Secret programs may help you.