1. Lèw travay pou tèt ou…
 2. Nan pwen moun ki ka revoke’w
 3. Moun pa ka rele sou ou tankou se ti restavèk yo
 4. Kolabore ak lòt kapab adisyone 5 pou san plus chans pou ou rive plis vit
 5. Aprann’nan men moun ki gen eksperyans nan domèn nan ba’w yon rout tou dwat, siw swiv li san gade dèyè oubyen san fè lòt rout dekoupe, pagen pa siksè menm.
 6. Tout moun ki pran pòz yo twò konen janmè rive.
 7. Lè’w pa gen pasyans se lè’w wè ou kwè.
 8. Pasyans pa plan.
 9. Moun telman enpòtan nan lavi, chak you’n mouri pakèt tonbe kriye
 10. San moun biznis pa mache, renmen moun ya renmen’w tou
 11. Pa janm volè, paske ya volèw tou
 12. Tout tan plis moun konnen de biznis lan se plis lajan biznis lan a fè
 13. Gen biznis se youn, kiyès ki konen de li a se 2, chita tann wa yan.
 14. Mache chache pa janm domi san soupe, siw ap chache lavi wa jwenn.
 15. Pa janm diskite a yon moun, ki pa konnen vizyon ou
 16. Yon kon pa janm konen ke li se yon kon, pou li menm se ou menm ki kon. Epi nan nenpot diskisyon lap genyen’w pa eksperyans ak yon temwen parey li ki se yon lot kon.
 17. Lèw gen lajan tout wout kout pou ou. E tout peyi prè.
 18. Lèw se yon biznisman nan yon peyi, gwo zotobre yo rele’w “Sitwayen Respektab”.

 

Leave a Comment

Konekte avèk:This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.