Nan yon lavi, chak moun genyen yon rèv. Si no, pakèt pil rèv ki kapab mete’w nan yon pakèt vire tounen koz ou pa acheve youn nan yo. Wi gen rèv ki la pou edew rive sou yon lot rèv. Gen sa ki la pou sipòte’w nan wout la, e gen sa se pou ou kapab kontwole mouvman yo.

Anwo la a, mwen mete videyo sa a pou edew reve pou siksès e wa relem apre pou ou remèsyem.

Leave a Comment

Konekte avèk:This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.